600 tonn wirepresse

Presser wirerope opptil 40mm, større dimensjoner på forespørsel.